ARos Aarhus kunstmuseum

Ny opførelse af Århus Kunstmuseum, som er et af de støreste i Nordeuropa.

  • Opførelsesår 2001-2004
  • Entrepriseform Råhusentreprise
  • Entreprisesum 100 mio. kr
  • Bygherre Århus Kommunes Kultur & Fritids forv.
  • Arkitekt schmidt hammer lassen architects
  • Ingeniør Niras A/S

Museet opføres i 11 niveauer incl. Tagterrasse og rummer udstillingssale, publikumfaciliteter, administration, værksteder, magasiner og nødvendige teknikrum. I år 2000 vandt Hans Ulrik Jensen A/S i indbudt licitation råhusentreprisen på “ARoS” Århus Nye kunstmuseum. Det var samtidig den hidtil største logestikmæssige udfordring virksomheden havde mødt.

Udfordringen bestod i at løse den logistiske opgave det krævede, at styrre leverancerne af bl.a. 10.000 m3 beton, 1.500 tons stål samt 400.000 mursten, samtidig med at virksomheden havde 50-60 håndværkere på projektet, der ligeledes skulle koordineres – byggeriet blev afleveret til tiden. Samlet areal udgør 17.700 m2.

Projektet fremstår idag som et af Danmarks mest spændende bygningsværker. Hans Ulrik Jensen A/S modtog i 2004 insitubetonprisen for det veludførte arbejde.