Havreholm Slot

På Havreholm slot er nogle af vores dygtige medarbejdere i fuld gang med en gennemgribende ombygning og renovering af slottet, og de nærtliggende hotellejligheder.

Vi har færdiggjort de udvendige facaderenoveringer, og er nu i fuld gang med de indvendige arbejder, samt udvendige overflader.

Vi takker bygherre, arkitekt og de øvrige entreprenører på pladsen for samarbejdet – det er en stor fornøjelse, at være del af en konstruktiv byggeproces, hvor der fra alle parter er fokus på høj kvalitet, og respekt for bygningens historie.