Kalø slotsruin

Nænsom restaurering af Kalø slotsruin.

  • Opførelsesår 2018
  • Entrepriseform Murerentreprise
  • Entreprisesum 250.000 kr.
  • Bygherre Slots- og Kulturstyrelsen