Slotte, godser og herregårde

Bevaring af historiske bygningsværker i hele landet

Fordi vi i HUJ A/S føler et stort ansvar for slotte, godser og herregårdes betydelige, bygningskulturelle værdi arbejder vi aktivt for at vedligeholde og bevare disse historiske bygningsværker i hele landet. I restaureringen heraf er det yderst vigtigt at have respekt for den oprindelige byggestil og materialer, og med vores kompetente og erfarne team af struktører, murere, tømrere og snedkere er det enkelte bygningsværk sikret en optimal levetid. 

Vores medarbejderes årelange, praktiske erfaring gør, at de effektivt udfører opgaverne efter de håndværksmæssige traditioner, og samtidig holder de sig ajour med den nyeste viden og teknologi i forhold til arbejdsmetoder, materialer og værktøj.

Sikrer et fremtidigt brug

Vores arbejde for aktivt at bevare og vedligeholde bygningsarven og Danmarks slotte, godser og herregårde inkluderer ikke kun restaurering, da vi også bidrager til udviklingen ved at skabe moderne boliger og rentable virksomheder. Hermed sikrer vi ikke kun den enkelte bygnings fortsatte vedligeholdelse og stand, men gør den attraktiv på ny og sikrer et fremtidigt brug og dermed en rentabel forretning.

I HUJ A/S udfører vi også periodevise eftersyn og rådgiver om, hvilke opgaver både udvendigt og indvendigt på denne type bygningsværker, som bør håndteres, således en eventuel skade ikke udvikler sig og bliver et større projekt. Dette eftersyn anbefaler vi en gang årligt, så du løbende holdes opdateret på ejendommens stand og hvilke opgaver, som bør håndteres snarest muligt og hvilke, der kan vente uden følgeskader opstår.

Respekt for den oprindelige byggestil og materialer

Da de historiske bygninger rummer kulturmiljøer, som repræsenterer den fineste af den ældre bygningskunst i Danmark, er det af yderste vigtighed, at både restaurering, vedligeholdelse og ombygning udføres korrekt og med respekt for den oprindelige byggestil og materialer.

Vores medarbejdere arbejder grundigt og med stor forståelse og indsigt i, hvordan opgaverne håndteres, hvilket skaber det bedste resultat. Denne respekt kommer også til syne, da vi i tæt samarbejde og dialog med bygherre planlægger vores arbejde nøje af hensyn til ejendommes arrangementer. Det betyder, der er dage, hvor vores håndværkere ikke er til stede, eller materialer og værktøj er ryddet væk. Dermed sikrer vi, at arbejdet er mindst muligt til gene for brugere og besøgende, og at vi på samme tid effektivt skaber et godt resultat.