Løvenholm Gods – Herskabsstalden

Herskabsstalden er renoveret og restaureret med respekt stor for historien.

  • Opførelsesår 2017-2019
  • Entrepriseform Storentreprise
  • Entreprisesum 19,7 mio. kr.
  • Bygherre Løvenholm Gods
  • Arkitekt E+N

Restaurering af facader samt gennemgribende renovering og nyindretning af eksisterende længe ved Løvenholm gods.