Rimsø kirke

Restaurering af muret kirketårn.

  • Opførelsesår 2020
  • Entrepriseform Fagentreprise - murer
  • Entreprisesum 1.200.000
  • Bygherre Rimsø menighedsråd
  • Arkitekt VMB Arkitekter
  • Ingeniør

Murværket på kirketårnets øst, syd og vest vendte facader er nedbrudt og muret op igen med nye frostfaste teglsten.

Der er i samme ombæring ændring i tårnets omfang af glamhuller.

Efter ommuring er alle udvendige flader på tårnet kalket.