Skovridergården Århus

Gennemgribende ombygning og restaurering af Skovridergården.

  • Opførelsesår 2016-2019
  • Entrepriseform Hovedentreprise
  • Entreprisesum 27 mio. kr.
  • Arkitekt E+N Arkitektur
  • Ingeniør Søren Jensen A/S

Gennemgribende ombygning og restaurering af Skovridergården, som består af hovedbygning og udebygninger der fremadrettet skal benyttes til beboelse og mindre erhverv. Den samlede bruttoareal udgør 1.050 m2.