Sparresholm Gods, Næstved

Sparresholm gods blev i 2013 raseret af en brand, og kun ydermurene står tilbage herefter.

  • Opførelsesår 2016-2020
  • Entrepriseform Råhusentreprise
  • Entreprisesum 39 mio. kr.
  • Bygherre Thomas Garth-Grüner
  • Arkitekt Jørgen Overbys Tegnestue
  • Ingeniør Eduard Troelsgård Rådg. Ing

Bygningen er fredet, og genopbygningen tager udgangspunkt i bygningens oprindelige opførelse.