Vestbadet Rødovre

Renovering af eksisterende svømmehal.

  • Opførelsesår 2017-2018
  • Entrepriseform Fagentreprise - Jord, kloak, beton og murer
  • Entreprisesum 21 mio. kr.
  • Bygherre Raunstrup A/S
  • Arkitekt Aarstiderne
  • Ingeniør Sweco

Renovering af eksisterende svømmehal – hvor der udføres nye insitustøbte tanke, 3 bassiner (25m bassin, dybvandsbassin og varmtvandsbassin) inkl. overløbsrender og promenadedæk. Alle promenadedæk og bassiner er beklædt med klinker.