Lærlinge

I HUJ sætter vi stor pris på vores lærlinge. Vi søger hele tiden nye, som vil være en del af vores team og som vi kan oplære i vores håndværk og teknikker. Det er vigtigt for os, at tage ansvar og deltage aktivt i at få udlært nye dygtige svende.

Mentorordning

Vi har i HUJ A/S en mentorordning, som skal sikre, at lærlingene får en god og alsidig uddannelse. Den skal desuden være med til, at alle lærlinge i HUJ A/S får den støtte og opbakning de har brug for til at gennemføre uddannelsen, så vi kan få gode fremtidige håndværkere i HUJ A/S.

Mentorordningen siger, at alle lærlinge/elever i HUJ A/S skal have en mentor. Mentoren udpeges af lærlingeudvalget i samarbejde med mentorerne.

Alle medarbejdere kan blive mentorer når de godkendes af lærlingeudvalget. Hvis man har interesse i og lyst til at skabe god grobund for lærlinge og yde en ekstra indsats, kan man blive mentor. Alle mentorer skal have gennemgået grunduddannelsen i ”Den svære samtale”.

Mentor/lærlinge kontrakt

På baggrund af mentorordningen har vi i HUJ A/S lavet en mentor/lærlinge kontrakt, som mentor og lærlinge skriver under på. Kontrakten har til formål at sikre at:

 • vi får gode og selvstændige lærlinge.
 • du og os i fællesskab opnår tryghed, sammenhold, humør og positivitet.
 • vi vil give gode oplevelser.
 • vi får skabt dygtige håndværkere via uddannelse.
 • vi sikrer vores fremtid i branchen via videreudvikling.
 • vi opnår gensidig læring.
 • vi opnår større personlig kendskab til vores lærlinge.
 • du bliver en dygtigere og gladere lærling.
 • du får en mere varieret uddannelse.
 • vi beholder elever efter uddannelse.
 • dygtigere kollegaer senere.
 • vi får flere ansøgere så vi kan vælge de bedste.

Der er på baggrund af dette lavet en vejledning til mentor og lærlingene.

Vejledning til mentorer

 • Indgå i opstartsmøde.
 • Fungere som coach.
 • Stå til rådighed, som vejleder.
 • Fungere som kontakt mellem lærlinge og virksomheden.
 • Holde løbende kontakt med skolen.
 • Sørge for, at lærlinge overholder regler.
 • Laver byggeplads- og medarbejderintroduktion.
 • Laver opfølgning på logbogen.
 • Gennemgå arbejdsmiljø- og personalehåndbogen.
 • Sørge for at bekendtgørelsen overholdes fra firmaets side.

Vejledning til lærlingene

 • Indgå i opstartsmøde.
 • Være loyal over for mentor og firmaet.
 • Holde mentor orienteret om skoleforløbet.
 • Logbog udfyldes regelmæssig.
 • Har lov til at komme til mentor med problemer.
 • Være villig til at deltage i lærlingeprojekter.
 • Overholder firmaets ryger- og alkoholpolitik.

Grundig og alsidig oplæring

Vi vil gerne have, at vores lærlinge efter endt uddannelse, bliver i stand til at kunne løse mange forskellige opgaver indenfor lige netop deres fag.

For at sikre, at vores lærlinge får en grundig og alsidig oplæring, er det nødvendigt, at den udleverede logbog benyttes og ajourføres løbende, således at den uddannelsesansvarlige i virksomheden og det lokale uddannelsesudvalg på skolen, kan følge med i hver enkelt lærlings færden.

Logbogen fremvises på forlangende til mentor og lærlingeudvalget.

Husk, at du som lærling også selv er ansvarlig for din uddannelse.