Persondatapolitik

HUJ A/S retningslinjer vedr. vores kunders data
Formålet for HUJ A/S at opbevare data om vores kunder er for at kunne behandle fakturaer, samarbejde og lovmæssige forpligtigelser.

De oplysninger som HUJ A/S behandlinger er oplysninger som du som kunde selv har oplyst til HUJ A/S, og som HUJ A/S er lovmæssigt forpligtiget til at opbevare. HUJ A/S videregiver kun disse oplysninger hvis de er lovmæssigt forpligtiget hertil.

Hvilke oplysninger behandler HUJ A/S
HUJ A/S har brug for følgende oplysninger, for at opretholde de retslige krav vedr. fakturering af vores kunder:
– Fulde navn
– Adresse
– Telefonnr.
– Mailadresse
Navn og adresse er lovpligtig at have på fremsendte fakturaer derfor opbevarer vi disse oplysninger, samtidig har vi brug for telefonnr. og mailadresse til at kunne opretholde et samarbejde.

Efter arbejdet er udført
HUJ A/S gemmer oplysninger om vores kunder i 5 år, for at opretholde HUJ A/S ansvar over for vores kunder og opbevaringspligten. Oplysningerne er spærret for tilgange for andre end de GPDR-databehandling udvalgte i HUJ A/S.

Efter 5 år bliver vores oplysninger yderligere spærret, så der kun er tilgang af Økonomidirektøren i HUJ A/S og den tilknyttet statsrevisor.

– vi sikrer succesfuldt byggeri

Med Venlig Hilsen
Kasper Skjøde Høegh Stjernvik
Økonomidirektør